Begeleiding ongepubliceerde auteurs

Naast het meer formele dichtles geven en beoordelen van ongepubliceerde manuscripten is er ook de mogelijkheid van individuele begeleiding via het internet.

U stuurt bijvoorbeeld af en toe een gedicht op, of een nieuwe versie van een gedicht, en die tekst wordt door mij van commentaar voorzien.

Andere mogelijkheid: u bent bezig met een werk van langere adem (bijvoorbeeld een dichtbundel of een roman) en laat af en toe een deel van het boek in wording aan mij lezen.

Ook hier is het tarief € 47,50 per uur (als de beoordeling minder tijd dan een uur vergt, wat in het geval van een beperkt aantal gedichten heel goed mogelijk is, breng ik natuurlijk slechts de daadwerkelijke werktijd in rekening).