Beoordeling ongepubliceerde manuscripten

Al sinds 1994 beoordeel ik ongepubliceerde manuscripten: poëzie, verhalend proza en non-fictie. Van 1994 tot 2009 heb ik voor het bureau Scriptplus honderden manuscripten van commentaar voorzien. In de loop van de tijd ging ik hoe langer hoe meer ook als zelfstandige literaire manuscripten beoordelen.

Het is voor een (beginnende) schrijver vaak moeilijk om het literaire niveau van zijn eigen werk te beoordelen. Literaire websites, literaire tijdschriften en literaire uitgevers leveren zelden uitgebreid commentaar op afgewezen werk: daar hebben ze de tijd niet voor.

In mijn beoordeling van gedichten, dichtbundels, verhalen, romans en non-fictieteksten streef ik naar een zo groot mogelijke objectiviteit, in het besef dat ik mijn eigen smaak nooit helemaal kan uitschakelen – dat laatste zou zelfs niet goed zijn.

Ik voorzie het (digitale of papieren) manuscript van talrijke aantekeningen en maak een uitgebreid leesrapport. Ik analyseer verschillende aspecten en noem de sterke en zwakke punten van de tekst.

Ook kom ik met een advies. Als er nog veel aan het manuscript mankeert kan schrijflessen nemen een passend advies zijn. Bij manuscripten van een hoger niveau kan ik met concrete voorstellen tot verbeteringen komen. Bij zeer goede manuscripten kan ik een of meer uitgevers suggereren – en eventueel bemiddelen. Vanzelfsprekend kan ik nooit garandéren dat iets bij een erkende uitgever gepubliceerd wordt – ik ben tenslotte zelf geen uitgever.

Voor manuscriptbeoordeling hanteer ik een tarief van € 47,50 per uur.