Dichtles

Kun je dichten leren? Je kunt in elk geval béter leren dichten.

Ik geef al sinds 1995 dichtles. Aanvankelijk alleen schriftelijk, sinds 1998 ook mondeling.

Zeventien jaar lang gaf ik poëzieles bij de LOI, en twaalf jaar bij Schrijversvakschool ’t Colofon/Schrijversvakschool Amsterdam.

Daarnaast geef ik al sinds 1998 als zelfstandige dichtles, zowel via het internet als mondeling, zowel aan individuele dichters als aan groepen.

Ik heb als student vier jaar op ’t Colofon gezeten – van 1988 tot 1992 – en weet dus ook hoe het is om dichtles te kríjgen.

Als belangrijkste element van poëzieles zie ik dat de cursist (leerling, student) zélf dicht (‘huiswerk maakt’), aan de hand van opdrachten of ‘vrij’, en dat die gedichten kritisch besproken worden. Je moet als het ware als een buitenstaander naar je eigen gedichten leren kijken.

Daarnaast valt er over dichten natuurlijk veel te vertellen. Voor beginners is het belangrijk aandacht te besteden aan ‘technische’ zaken zoals bijvoorbeeld beeldend schrijven, beeldspraak, stijlfiguren, klankkleur (waaronder rijm) en ritme (waaronder metrum) en dergelijke. En om (nader) kennis te maken met wat er zoal in het heden en het verleden, en in het binnen- en het buitenland gedicht is.

Hierbij gaat het niet in de eerste plaats om feitelijke kennis – zoals op een middelbare school – maar om hoe bepaalde technieken zélf toe te passen.

Bij gevorderden zal de nadruk eerder liggen op het streven naar een steeds hoger, waar mogelijk publicabel niveau. Vaak geef ik les over een bepaalde stroming of dichter, hierbij maak ik gebruik van zelf samengestelde bloemlezingen. Bij het lesthema bedenk ik toepasselijke opdrachten.

Les in groepverband heeft het voordeel dat de cursisten ook elkaars werk kunnen beoordelen. Mijn ervaring is dat les in groepverband vaak heel stimulerend werkt.

Voor individuele les reken ik € 47,50 per uur.

Groeplessen geef ik meestal bij een cursist thuis. De plaats waar les wordt gegeven kan rouleren. De lengte van de les en de hoeveelheid tijd die aan het werk van een cursist besteed kan worden hangen natuurlijk met de groepsgrootte samen. Drie uur (inclusief een korte pauze) is vaak een mooie lesduur.

Over de hoeveelheid lessen en de frequentie van de lessen valt natuurlijk te praten. Vaak wordt acht maandelijkse lessen per jaar prettig gevonden, maar er zijn natuurlijk allerlei andere mogelijkheden. Een richtlijn voor de kosten: € 35 per persoon per les.

Cursisten die dichten als een leuke hobby zien en cursisten die publicatie door een gerenommeerde uitgever nastreven zijn mij even lief.